Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace – vzdělávání nejen dětí a reprezentace Ústeckého kraje nejen v České republice.

Mimo vzdělávání dětí v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru, pořádá ZUŠ Evy Randové také kurzy pro dospělé v hudebním a výtvarném oboru. ZUŠ aktivně přispívá k rozvoji života občanů regionu prostřednictvím různých projektů a aktivit.  Každoročně pořádá více než 100 akcí – např. koncerty, výstavy a představení.

Jedním z projektů je „Mládí s filharmoniky“, který je zaměřen na žáky ZUŠ v celém kraji. Cílem je nastudovat koncert společně se Severočeskou filharmonií. Pravidelně se ho účastní až 60 vynikajících žáků. Dalším významným projektem je „Virtuosi per musica di pianoforte“, mezinárodní klavírní soutěž, kterou škola pořádá již více než 54 let. Tato soutěž zvyšuje prestiž Ústeckého kraje i ve světě. Oba tyto projekty nejen podporují výjimečné talenty a umělecký rozvoj mladých lidí, ale také posilují kulturní život a reputaci kraje.

Zaměstnanci mají prostor realizovat své projekty v rámci školy, mají možnost se účastnit různých vzdělávacích programů, které plně hradí zaměstnavatel a také mají všichni rovné příležitosti.

V rámci enviromentální odpovědnosti žáci i zaměstnanci jsou vedeni ke třídění odpadu. A pro podporu tohoto chování v ZUŠ zavedli kontejnery na tříděný odpad.