Český odborový svaz energetiků a jeho snaha o vylepšení kraje

Český odborový svaz energetiků (ČOSE) nejenže reprezentuje pracovníky energetického sektoru, ale také aktivně přispívá k rozvoji života občanů v Ústeckém kraji. ČOSE se věnuje tématu transformace české energetiky, především útlumu uhelné energetiky a dopadu těchto změn na zaměstnance a obyvatele Ústeckého kraje. Snaží se minimalizovat tvrdost dopadu změn v energetice na sociální a pracovní oblast v kraji.

Ve svazu kladou důraz na demokratický přístup. Fungují na základě kolektivního rozhodování a aktivně naslouchají potřebám jejích členů. Pravidelně zajišťují svým členům pracovně-právní poradenství, ale i školení a další benefity. Stýkají se s bývalými kolegy a zaměstnanci prostřednictvím tzv. Klubů důchodců, které jsou zaměstnavatelem zřízeny v jednotlivých lokalitách uhelných elektráren. Ve svazu je nulová diskriminace z jakéhokoliv důvodu. Rozhodující pro ně je odbornost a profesionalita.

Transparentnost je pro ČOSE klíčová. Každoročně zveřejňují účetní uzávěrky. Zároveň poskytují členům možnost nahlédnutí do hospodaření svazu. Za zcela zásadní svaz považuje otevřenou vzájemnou komunikaci s jejich klienty/členy a důvěru, která se projevuje možností, kdykoliv kontaktovat kohokoliv z vedení svazu se svým problém, dotazem, připomínkou nebo názorem.

I když nejsou přímo zapojeni do projektů v oblasti životního prostředí, podporují ekologické chování jejich členů. Šetření s vodou, třídění odpadů a úspora energie jsou pro svaz samozřejmostí.