Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. – 25 let oživování historie a péče o krajinu

Po téměř čtvrt století existence se muzeum „Na Kočičáku“ stalo nedílnou součástí života občanů v kraji. Muzeum aktivně přispívá k rozvoji regionálního života a k obohacení kulturního dědictví České republiky prostřednictvím široké škály aktivit a projektů. Hlavním cílem muzea je propagace historie prostřednictvím rekonstrukce a udržování pevnostních objektů z období 1936-1937 v okolí Chomutova, Kadaně a Loun.

Muzeum „Na Kočičáku“ je spolek založený na dobrovolnickém principu, a proto se jeho činnost opírá o zapojení členů spolku a dobrovolníků. Veškeré rozhodování probíhá na členských schůzích pod vedením předsedy. I přesto, že spolek nedisponuje zaměstnanci, pečuje o bezpečnost svých členů a příznivců poskytováním potřebného bezpečnostního vybavení.

Muzeum se pyšní úspěšnou rekonstrukcí a zpřístupněním více než 30 pevností, které jsou dnes nedílnou součástí naučné stezky o délce přes 5 kilometrů. Tato stezka představuje oblíbenou destinaci nejen pro turisty, ale zejména pro rodiny s dětmi a školní výlety.

Díky angažovanosti dobrovolníků (členů spolku) je muzeum schopno poskytovat širokou škálu prohlídek a aktivit pro veřejnost, včetně tematických prohlídek, branných dnů pro školy a mnoho dalšího. Jedním z hlavních pilířů činnosti muzea je také práce s mládeží. Každý rok se pořádají příměstské tábory, které přivítají desítky dětí z celého Ústeckého kraje. Kromě toho existuje zájmový kroužek „Mladý bunkrák“, který spojuje mladé nadšence pro historii a opevnění.

Muzeum také aktivně spolupracuje se samosprávami, obcemi a krajem na pořádání vzpomínkových akcí a historických oslav – například pietní akty k výročí narození T. G. Masaryka 6. 3. 1850, výročí osvobození ČSR 8. 5.1945, vznik ČSR 28.10.1918, Den válečných veteránů 11.11. Členové muzea se aktivně účastní pietních a vzpomínkových aktů v dobových stejnokrojích v Chomutově, Mostě, Brandově, Lounech, Vejprtech a dalších městech a obcí.

Muzeum se také aktivně zapojuje do ochrany životního prostředí. Členové a příznivci spolku (rodiny s dětmi – mladými bunkráky) pravidelně pořádají Úklid naučné stezce a v okolí pevností linie. V případě nálezů černých skládek pak spolek svolává mimořádné akce k jejich likvidaci.