Společnost Oiles Czech Manufacturing, s.r.o. není jen o výrobě, ale i o závazku vůči jejím lidem a planetě.

Společnost Oiles Czech Manufacturing, s.r.o. podporuje školy, sociální služby, útulky pro zvířata, a také přispívá na sportovní aktivity ve městě Kadaň. Tato společnost pečuje o odborný růst svých zaměstnanců nad rámec zákonných povinností – nabízí zaměstnancům možnost si vybrat kurz nad rámec povinných kurzů, umožňuje zaměstnancům účast na akcích typu Kolotoč mistrů, aby poznali jiné firmy. Zvláště talentovaným umožňuje obdržet rekvalifikaci např. elektrotechnik, řidič VZV atd. Pro zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých zaměstnanců společnost má instalovaný EPS a kamerový systém. Na jaře a na podzim poskytuje vitamínové balíčky, zájemcům o očkování organizuje očkování v ordinaci smluvního lékaře a periodické prohlídky poskytují všem jednou za 2 roky nad rámec zákonné povinnosti.

Společnost se pyšní svou inkluzivní pracovní kulturou, která zahrnuje zaměstnance ve věku 50+ a invalidní důchodce. Veškeré prostory jsou bezbariérové a přizpůsobené potřebám zaměstnanců. Dále dbá na rovnováhu pohlaví v pracovním prostředí (51 % žen a 49 % mužů, cizinci).

Na podporu vyváženého života zaměstnanců nabízí flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova na vybraných pracovištích. Jednou ročně pořádají Family Day s exkurzí a programem pro rodiny zaměstnanců a také Vánoční party.

Vzhledem k jejich začlenění do dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu jsou pravidelně auditováni a hodnoceni svými zákazníky. Mají implementovaný systém řízení jakosti podle standardu IATF, který stanovuje postupy výběru dodavatelů a řešení reklamací. Firma si také stanovuje a pravidelně hodnotí své cíle.

Společně s mateřskou firmou v Japonsku a sesterskou firmou v Německu aktivně vyvíjí nové výrobky a výrobní postupy, které odpovídají potřebám zákazníků a současně směřují k úspoře nákladů a snížení ekologické zátěže.

Firma aktivně přispívá k ochraně životního prostředí. Recykluje minimálně 40 % materiálu a využívá 2 % zelené elektrické energie, s plánem do budoucna zvýšení podílu této obnovitelné energie. V jejich výrobní hale je implementována rekuperace tepla pro úsporu energie a plánují instalaci solárních panelů a nabíječky pro elektrická vozidla. Snaží se obnovovat svůj vozový park hybridními auty a aktivně třídí odpad. Dále využívají zbytkové teplo z kompresorů pro ohřev teplé vody a pravidelně darují použité obalové materiály městu Kadaň, které je využívá jako odpadkové koše při různých akcích.