Ani letos nesmí chybět vyhlášení soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“!

I letos Ústecký kraj, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Rada kvality České republiky vyhlašuje 8. ročník soutěže s názvem „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“.

Cílem soutěže je ocenit organizace v Ústeckém kraji, které prokazují aktivní angažovanost v oblasti společenské odpovědnosti. Což znamená, že se starají o své zaměstnance, uvědomují si dopady své činnosti na přírodu a pečlivě sledují své ekonomické dopady.

Tato cena však není pouze o slavnostním udělování ocenění. Je to také příležitost upřímně poděkovat těm, kteří se podílejí na rozvoji našeho kraje a chovají se zodpovědně a nezištně.

Do soutěže se mohou přihlásit:

  • podnikatelské subjekty (do 50, do 250, nad 250 zaměstnanců),
  • mikropodnikatelé (max. do 10 zaměstnanců),
  • organizace veřejného sektoru,
  • města a obce.

Pro zájemce o účast v soutěži o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost je nezbytné vyplnit přihlášku a dotazník (podnikající organizace; mikropodnikatelé; veřejná sektor; obce) a doručit je Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje. Dokumenty lze zaslat elektronicky na adresu sekretariat@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, třída Budovatelů 2532, 434 01 Most.

Termín pro podání přihlášek a dotazníků je do 17. 6. 2024.

Více informací, pravidla a další pokyny k nalezení zde:

CSR 2023 – Vyhlášení

CSR 2023 – Statut

CSR 2023 – Příručka pro účastníky

Nečekejte a zapojte se do této úžasné soutěže, která přináší uznání těm, kteří si to zaslouží.

Pozn.: do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost se může organizace přihlásit, pokud nezvítězila v jedné z kategorií této soutěže v předchozím ročníku.

 

Další informace o soutěži a o tématu společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji naleznete zde:

www.csrportal.cz,  www.kr-ustecky.czwww.hsr-uk.cz

 

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM TÉTO SOUTĚŽE _ ZDE