Mezinárodní jazykový institut, s.r.o. se aktivně snaží o udržitelnou budoucnost

Mezinárodní jazykový institut, s.r.o. aktivně podporuje aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, včetně iniciativ jako „Ukliďme Česko“.  Zaměstnanci firmy přispívají pravidelně na organizace jako Dobrý anděl, Konto Bariéry a Lékaři bez hranic.  Institut poskytuje svým zaměstnancům možnost účastnit se online webinářů a odborných akcí (např. mezinárodní konference Moderní přístupy ve výuce jazyků), které proplácí.  Odpovědný přístup k zákazníkům společnost projevuje různými způsoby, například poskytnutím pravdivých a úplných informací o její činnosti, zajištěním plné kvalifikace zaměstnanců aj,. Díky tomu zákazníci spolupracují s institutem dlouhodobě, až 10-15 let.  Firma dodržuje etický kodex, separuje veškeré odpady, vede zaměstnance k úsporám elektrické energie, používá materiály šetrné k životnímu prostředí, omezuje nadměrné užívání papíru, a také využívá více on-line výuku.