SALDO – Zlatohlávek s.r.o. a jejich přístup k společenské odpovědnosti

SALDO – Zlatohlávek s.r.o. se snaží být aktivní a společensky odpovědní, proto přispívají sportovnímu klubu FK Dobroměřice, Nadaci FORHELP aj. Samozřejmostí je péče o zaměstnance, kdy probíhají pravidelná školení, týmové akce. Nabízena je možnost výuky angličtiny i pro členy rodiny s 50% příspěvkem firmy. Péče o zákazníky je taktéž velmi důležitá pro SALDO-Zlatohlávek. Než výrobky nabídnou svým zákazníkům, testují je osobně.  Garantují vstřícný přístup a případnou rychlou reklamaci. V rámci environmentální odpovědnosti dbají na třídění odpadu a maximální využití všech obalových materiálů, šetří energie a suroviny jako je voda aj. Také zvelebují okolí prodejny – vysazují nové stromy, připravují zeleň, chystají instalaci fotovoltaických panelů, mezi kterými se budou pást ovce. Společnost vlastní certifikát generálního dodavatele firmy TYROLIT a jejího spolehlivého prodejce.