Orgány HSR-ÚK

1) Sněm

 • 1 předseda HSR-ÚK
 • 1 místopředseda HSR-ÚK
 • 21 zástupců ze 7 okresních hospodářských rad (každá HSR deleguje 3 zástupce)
 • 3 zástupci Ústeckého kraje (celkem 3 delegovaní zástupci)
 • 3 zástupci zaměstnavatelských organizací (celkem 3 delegovaní zástupci)
 • 3 zástupci zaměstnaneckých organizací (celkem 3 delegovaní zástupci)
 • 31 členů = 31 hlasů

2) předsednictvo HSR-ÚK

 • 1 předseda
 • 1 místopředseda
 • 14 zástupců ze 7 okresních hospodářských rad (každá HSR deleguje 2 zástupce)
 • 3 zástupci Ústeckého kraje (celkem 3 delegovaní zástupci)
 • 3 zástupci zaměstnavatelských organizací (celkem 3 delegovaní zástupci)
 • 3 zástupci zaměstnaneckých organizací (celkem 3 delegovaní zástupci)
 • 25 členů = 25 hlasů

3) Výkonný výbor

 • 1 předseda
 • 1 místopředseda
 • 7 předsedů jednotlivých okresních hospodářských rad
 • 1 zástupce Ústeckého kraje (celkem 1 delegovaný zástupce)
 • 1 zástupce zaměstnavatelských organizací (celkem 1 delegovaný zástupce)
 • 1 zástupce zaměstnaneckých organizací (celkem 1 delegovaný zástupce)
 • poradní orgán = nehlasuje

4) Finanční komise

5) Odborné gesce

 • v současnosti ustaveno 7 odborných gescí, 1 pracovní skupina a 1 stálá komise (finanční)
 • cca 57 členů

Předsednictvo zasedá zpravidla jednou v měsíci, jednání se zúčastňuje cca 45 lidí.

Jednání předsednictva je otevřené pro tisk.