Vznik a cíle HSR-ÚK

  • HSR-ÚK vznikla z podnětu HSRM dne 02. 04. 2001
  • HSR-ÚK je právnickou osobou
  • Struktura HSR-ÚK:
   • Sněm – nejvyšší orgán
   • Předsednictvo – předseda + 14 členů delegovaných po 2 zástupcích za každou HSR
   • Členové – 10
   • Finanční komise – předseda + 2 členy
   • Odborné komise – 6 komisí a 1 pracovní skupina
  • HSR-ÚK je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje.
  • Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel.
  • Členem HSR-ÚK mohou být HSR okresů, které jsou právnickou osobou a působí v okresech Ústeckého kraje.
  • HSR-ÚK prosazuje naplňování:
   • Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR)
   • Státního programu rozvoje regionu severozápadních Čech
   • Programu rozvoje Ústeckého kraje (PR ÚK)
   • Budoucího rozvoje Ústeckého kraje (BROÚK)
   • Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje (ÚP VÚC ÚK)
   • UV č.50/2002 a UV č. 189/2002 ke zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje
  • HSR-ÚK podepsala:
  • Vznik HSR okresů a HSR-ÚK

1999    HSR Mostecka
1999    HSR Sokolovska
2001    HSR Ústeckého kraje
2001    HSR Chomutovska, Lounska, Teplicka, Ústecka
2003    HSR Litoměřicka
2005    HSR okresu Děčín