Spolupráce s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska

HSR-ÚK primárně řeší problémy a příležitosti pro rozvoj regionu Ústeckého kraje. Nicméně některá témata jsou bezesporu nadregionálního charakteru. I proto spolupracujeme s tripartitami v sousedních a někdy ve vzdálenějších regionech.

Nejpodobnější situace je v Karlovarském kraji, tudíž jsme rádi, že spolupracujeme jak s krajskou tripartitou Karlovarského kraje, tak s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska.

Dne 9. 5. 2022 proběhlo inspirativní jednání s kolegy z Hospodářské a sociální rady Sokolovska. Byla diskutována témata útlumu těžby, proměny energetiky, ale také třeba sociálních dopadů či potřeby zamezení odlivu chytrých lidí z Ústeckého a Karlovarského kraje.
Činnost krajských i okresních tripartit je velmi potřebná a má za sebou už řadu úspěchů. Na závěr byla potvrzena další spolupráce!