Memorandum porozumění

Síť TRANS³Net bude oficiálně spuštěna podepsáním Memoranda o porozumění mezi čtyřmi institucemi dne 20. září 2019. Podpis dalších pěti institucí ze Saska, Polska a České republiky se uskuteční v několika příštích dnech. I po ukončení financování projektu chceme realizovat alespoň jednou ročně  tematicky zaměřenou TRANS³Net.show, kde se budou setkávat aktéři vědy a průmyslu s cílem úspěšné komercializace výsledků výzkumu.