Archiv rubriky: TRANS3Net

Newslettery projektu ke stažení

Newsletter projektu TRANS3Net č. 9 Newsletter projektu TRANS3Net č. 8 Newsletter projektu TRANS3Net č. 7 Newsletter projektu TRANS3Net č. 6 Newsletter projektu TRANS3Net č. 5 Newsletter projektu TRANS3Net č. 4 Newsletter projektu TRANS3Net č. 3 Newsletter projektu TRANS3Net č. 2 Newsletter projektu TRANS3Net č. 1    

Více informací

Výměna zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce v Chemnitzu

Zúčastnili jsme se zajímavé akce projektu Trans3Net v německém Chemnitz. Více než 70 osob diskutovalo na téma výměny zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce, a to napříč různými oblastmi i státy. Další velmi zajímavá akce proběhne 8. a 9. října v německém Görlitz a polském Zgorzeleci zaměřená na problematiku využití výsledků …

Více informací

Setkání chemiků se zástupci TRANS3Net v Litvínově

Chemici z česko-německo-polského trojmezí se sešli v Litvínově na půdě Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. se zástupci TRANS³Net Příhodné místo pro téma Spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací! 👏 Pro více informací: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS3Net.html

Více informací

V projektu TRANS3Net proběhl workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány z úrovně významných stakeholderů z České republiky, Německa a Polska. Za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje …

Více informací

Vládní program RE:START představen v polské Vratislavi během workshopu TRANS3Net

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány z úrovně významných stakeholderů z České republiky, Německa a Polska. Za Hospodářskou a sociální radu …

Více informací

Představení projektu TRANS3Net

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na území Německa, Polska a České republiky (přesněji česko-sasko-polském pohraničí). To bude charakterizováno spoluprácí mezi „transferovými promotory“ a dalšími aktéry z vědecké, ekonomické a veřejné sféry za účelem zahájení, realizováním a přenášením nových technologií mezi subjekty. Projekt TRANS3Net tak posiluje vztahy mezi vědou, …

Více informací

Proběhla první koordinační schůzka partnerů projektu

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 proběhla v Drážďanech první koordinační schůzka partnerů projektu. Vedle společné diskuse a koordinace postupu přípravy monitorovací zprávy o postupu realizace projektu byl nejvýznamnější prostor v rámci setkání věnován rozboru výsledů proběhlé pilotáže dotazníku určeného pro podporovatele transferu. Za české partnery prezentoval výsledky pilotáže manažer projektu a komunikace HSR-ÚK, Karel Tichý. …

Více informací

Realizace průzkumu podporovatelů transferu zahájena

Na začátku listopadu byl v rámci činnosti mezinárodního projektového týmu dokončen návrh dotazníku, který pomůže identifikovat a popsat všechny „podporovatele transferu“, které v současné době působí v pohraniční oblasti na území Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko) a Ústeckého kraje (Česká republika). Podporovatelé transferu podporují znalosti a technologický transfer mezi výzkumem a aplikační sférou, můžeme je identifikovat …

Více informací

TRANS3Net na jednání Výzkumně-vzdělávací platformě Ústeckého kraje

V rámci dnešního jednání členů Výzkumně vzdělávací platformy v Ústeckém kraji byla diskutována pokračující příprava Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje a typová opatření jejího Akčního plánu. Prostor v rámci jednání byl věnován i dosavadním výsledkům meziresortních jednání o možnostech podpory výzkumu, vývoje a inovací ve strukturálně postižených krajích – tato jednání nadále pokračují, např. 24.11.2016 …

Více informací

Kick-Off Meeting projektu Trans3NET v Drážďanech

Ve dnech 23. a 24.8.2016 proběhl na Technické univerzitě v Drážďanech Kick-Off Meeting mezinárodního (Německo – ČR – Polsko) projektu TRANS³Net, kterého se zúčastnili i zástupci HSR-ÚK v čele s předsedkyní Gabrielou Nekolovou. Hraniční oblast mezi Německem, Českou republikou a Polskem se vyznačuje nízkou úrovní nadnárodní spolupráce mezi oblastí vědy a průmyslu. Tato problematika dala …

Více informací