Archiv rubriky: TRANS3Net

V projektu TRANS3Net proběhl workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány z úrovně významných stakeholderů z České republiky, Německa a Polska. Za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje …

Více informací

Představení projektu TRANS3Net

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na území Německa, Polska a České republiky (přesněji česko-sasko-polském pohraničí). To bude charakterizováno spoluprácí mezi „transferovými promotory“ a dalšími aktéry z vědecké, ekonomické a veřejné sféry za účelem zahájení, realizováním a přenášením nových technologií mezi subjekty. Projekt TRANS3Net tak posiluje vztahy mezi vědou, …

Více informací

Proběhla první koordinační schůzka partnerů projektu

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 proběhla v Drážďanech první koordinační schůzka partnerů projektu. Vedle společné diskuse a koordinace postupu přípravy monitorovací zprávy o postupu realizace projektu byl nejvýznamnější prostor v rámci setkání věnován rozboru výsledů proběhlé pilotáže dotazníku určeného pro podporovatele transferu. Za české partnery prezentoval výsledky pilotáže manažer projektu a komunikace HSR-ÚK, Karel Tichý. …

Více informací

Realizace průzkumu podporovatelů transferu zahájena

Na začátku listopadu byl v rámci činnosti mezinárodního projektového týmu dokončen návrh dotazníku, který pomůže identifikovat a popsat všechny „podporovatele transferu“, které v současné době působí v pohraniční oblasti na území Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko) a Ústeckého kraje (Česká republika). Podporovatelé transferu podporují znalosti a technologický transfer mezi výzkumem a aplikační sférou, můžeme je identifikovat …

Více informací

Kick-Off Meeting projektu Trans3NET v Drážďanech

Ve dnech 23. a 24.8.2016 proběhl na Technické univerzitě v Drážďanech Kick-Off Meeting mezinárodního (Německo – ČR – Polsko) projektu TRANS³Net, kterého se zúčastnili i zástupci HSR-ÚK v čele s předsedkyní Gabrielou Nekolovou. Hraniční oblast mezi Německem, Českou republikou a Polskem se vyznačuje nízkou úrovní nadnárodní spolupráce mezi oblastí vědy a průmyslu. Tato problematika dala …

Více informací