Archiv rubriky: TRANS3Net

TRANS3Net.visit ve Freibergu

TRANS³Net.visit ve Freibergu 14. února 2019: slunečné počasí a skvělá výměna mezi saxonskými, polskými a českými institucemi v oblasti nerostných surovin. Díky Helmholtz Institute, dr. Gutzmerovi a společnost UVR Fia. Morgenroth za možnost vidět stroje a vybavení a dozvědět se o jejich výzkumu a práci ve Freibergu.

Více informací

Propojení vědy a průmyslu v Ústeckém kraji dne 20. února 2019

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá pod záštitou Hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje zajímavou událost kde firmy mají možnost propojit se s organizacemi vědy a výzkumu. Cílem akce 20. února v Hotelu Clarion v Ústí nad Labem je zvýšit spolupráci mezi vědou a praxí. Vědci z …

Více informací

Pozvánka na akci TRANS3Net.visit ve Freibergu dne 14. 2. 2019

Srdečně vás zveme na 6. TRANS³Net.visit do Helmholtzova institutu Freiberg pro nerostné suroviny, který se uskuteční dne 14. února 2019 od 12:30 do 16:00. Cílem návštěvy je podpořit meziregionální spolupráci a výměnu v oblasti technologií využívajících nerostné suroviny. Akce se koná ve spolupráci s UVR-FIA GmbH; saská společnost specializovaná na strojírenské zpracování procesů a Helmholtzův …

Více informací

Výměna zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce v Chemnitzu

Zúčastnili jsme se zajímavé akce projektu Trans3Net v německém Chemnitz. Více než 70 osob diskutovalo na téma výměny zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce, a to napříč různými oblastmi i státy. Další velmi zajímavá akce proběhne 8. a 9. října v německém Görlitz a polském Zgorzeleci zaměřená na problematiku využití výsledků …

Více informací

Setkání chemiků se zástupci TRANS3Net v Litvínově

Chemici z česko-německo-polského trojmezí se sešli v Litvínově na půdě Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. se zástupci TRANS³Net Příhodné místo pro téma Spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací! 👏 Pro více informací: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS3Net.html

Více informací

V projektu TRANS3Net proběhl workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány z úrovně významných stakeholderů z České republiky, Německa a Polska. Za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje …

Více informací

Vládní program RE:START představen v polské Vratislavi během workshopu TRANS3Net

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány z úrovně významných stakeholderů z České republiky, Německa a Polska. Za Hospodářskou a sociální radu …

Více informací

Představení projektu TRANS3Net

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na území Německa, Polska a České republiky (přesněji česko-sasko-polském pohraničí). To bude charakterizováno spoluprácí mezi „transferovými promotory“ a dalšími aktéry z vědecké, ekonomické a veřejné sféry za účelem zahájení, realizováním a přenášením nových technologií mezi subjekty. Projekt TRANS3Net tak posiluje vztahy mezi vědou, …

Více informací

Proběhla první koordinační schůzka partnerů projektu

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 proběhla v Drážďanech první koordinační schůzka partnerů projektu. Vedle společné diskuse a koordinace postupu přípravy monitorovací zprávy o postupu realizace projektu byl nejvýznamnější prostor v rámci setkání věnován rozboru výsledů proběhlé pilotáže dotazníku určeného pro podporovatele transferu. Za české partnery prezentoval výsledky pilotáže manažer projektu a komunikace HSR-ÚK, Karel Tichý. …

Více informací

Realizace průzkumu podporovatelů transferu zahájena

Na začátku listopadu byl v rámci činnosti mezinárodního projektového týmu dokončen návrh dotazníku, který pomůže identifikovat a popsat všechny „podporovatele transferu“, které v současné době působí v pohraniční oblasti na území Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko) a Ústeckého kraje (Česká republika). Podporovatelé transferu podporují znalosti a technologický transfer mezi výzkumem a aplikační sférou, můžeme je identifikovat …

Více informací