Společenská odpovědnost je jedním z pilířů firmy AGC Flat Glass Czech a.s.

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Systém společenské odpovědnosti je v AGC Flat Glass Czech postaven na třech pilířích:

  • V ekonomické oblasti jde o transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami.
  • V sociální oblasti se společnost zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Kvalitní zaměstnanci, jistota zaměstnání, perspektiva růstu, inovace výrobků, nadstandardní mzdy, špičkové a moderní benefity. Jedná se o společnost, která svým zaměstnancům poskytuje dlouhodobé stabilní pracovní zázemí, profesní rozvoj, výborné platové podmínky a program zaměstnaneckých výhod. Plně si uvědomuje důležitost lidských zdrojů pro úspěšné fungování podniku. Nepovažuje zaměstnance pouze za výrobní faktor, ale věnuje pozornost všem činnostem, které jsou se zaměstnáváním lidí spojené – výběru vhodných pracovníků, jejich adaptaci ve společnosti, jejich dalšímu rozvoji a celkové spokojenosti. Velmi dobře ví, že spokojený zaměstnanec je hlavní podmínkou pro dlouhodobý úspěch firmy. Proto solidní přístup k zaměstnancům považuje ze neoddělitelnou součást firemní strategie. A to, jak je vidět, vede k úspěchům i v soutěži Zaměstnavatel roku. Klade velký důraz na sociální oblast, spojenou se zaměstnaneckými výhodami. Standardem je týden dovolené nad rámec ZP, příspěvek na stravování, bezúročné zaměstnanecké půjčky, zaručená výše 13. a 14. platu, 3 dny sick day, příspěvky na penzijní a životní připojištění, příspěvky na rekreaci dětí zaměstnanců, plně hrazené 14denní lázeňské léčebné pobyty a dále preventivních a další nezbytné zdravotní prohlídky a vyšetření v nestátním zdravotním zařízení Klinika CLT v Teplicích Za dobrou práci své lidi neváháme dobře odměnit. S průměrnou měsíční mzdou nad 30.000 Kč měsíčně, patří k nejlépe platícím zaměstnavatelům nejen v našem regionu. Firma si váží věrnosti, a proto dlouhodobé pracovníky oceňuje stříbrnými a zlatými medailemi. Důležitým aspektem je také velmi dobrá a transparentní komunikace s odbory. Aktivity v oblasti společenské odpovědnosti společnosti pomáhají i při získávání nových zaměstnanců. AGC je dlouhodobě „dobrou adresou“ pro uchazeče o zaměstnání, což jí umožňuje získat skutečně schopné a vysoce kvalifikované zaměstnance, a to nejen z ústeckého regionu.
  • V environmentální oblasti se zaměřuje na dopady jejího podnikání na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Svoji podnikatelskou činnost proto realizuje tak, aby přírodní zdroje chránili a co nejméně zatěžovali životní prostředí.

Personální ředitel společnosti Libor Sehnal k aktivitám společenské odpovědnosti firmy dodává: „Aktivity v rámci společenské odpovědnosti patří k pilířům naší firmy. Získané ceny si proto velmi vážíme, tím spíš, že jde o opakované vítězství. Nejen toto, ale i další ocenění, která za společenskou odpovědnost získáváme, nás přesvědčují, že v této oblasti jdeme správnou cestou a že bychom po ní měli jít i dál. Odpovědnost za region, kde působíme, za životní prostředí, které svou činností ovlivňujeme a v neposlední řadě i za své zaměstnance patří do naší firemní filozofie. Jsem pyšný na to, že dlouhodobě patříme mezi velkými firmami ke špičce v regionu. Vážíme si toho, že pořadatelé soutěže tyto naše aktivity ocenili.“