Městys Měcholupy chce vytvářet kvalitní životní prostředí pro všechny své občany

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Motivací pro realizaci společenské odpovědnosti je pro Městys Měcholupy empatie, chtít udělat něco pro někoho, mít rád lidi a chtít pracovat ne jen pro ně, ale s nimi.

Měcholupy realizuje mnoho aktivit v rámci společenské odpovědnosti, ať už v oblasti sociální odpovědnosti – v péči o zaměstnance, zapojování do řízení organizace, dávání benefitů, zaměstnanci mají také možnost úpravy pracovní doby.

Největším oceněním je pak pro samosprávu spokojenost občanů, dobrá spolupráce s příspěvkovými organizacemi a v neposlední řadě dobrá funkčnost a rozvoj veřejné správy a samosprávy.

Dále již městys dokázal

 • vystavil dům s pečovatelskou službou, jsou zařazení do základní sítě sociálních služeb ústeckého kraje,
 • postavil 18 vstupních bytů pro sociálně vymezené nájemníky,
 • zrekonstruoval nový úřad městyse s parkem pro odpočinek a oddávajícím místem,
 • zavedl technologie pro moderní veřejnou správu,
 • vybudoval multikulturní centrum pro spolky a jiné zájemce,
 • zachránil kulturní památky,
 • stará se o lesní majetek, vysazuje lesy nové na nelesních plochách,
 • zachoval v obci poštu,
 • má zachovanou a funkční základní devítiletou školu,
 • vybudoval v mateřské škole relaxační oázu s bazénem,
 • stará se o místní komunikace a chodníky, udržují zeleň v obcích,
 • řeší s občany likvidaci odpadů a jejich separaci, odměňuje je za jejich příkladné třídění,
 • finančně ulehčuje rodičům s platbami za obědy ve školních jídelnách,
 • finančně ulehčuje seniorům za doplatky na léky.

V environmentální oblasti se zaměřili na prevenci a výchovu – prevencí předchází možným rizikům, výchovou pak na tato rizika upozorňují.

Více informací je možné získat v následující fotogalerii