Proběhla první koordinační schůzka partnerů projektu

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 proběhla v Drážďanech první koordinační schůzka partnerů projektu. Vedle společné diskuse a koordinace postupu přípravy monitorovací zprávy o postupu realizace projektu byl nejvýznamnější prostor v rámci setkání věnován rozboru výsledů proběhlé pilotáže dotazníku určeného pro podporovatele transferu. Za české partnery prezentoval výsledky pilotáže manažer projektu a komunikace HSR-ÚK, Karel Tichý. V návaznosti na předanou zpětnou vazbu bude dotazník doveden do své finální podoby a následně již bude probíhat plnohodnotný průzkum podporovatelů transferu. Jeho výsledky budou následně využity pro další, v rámci projektu plánované aktivity, resp. výstupy – tzn. např. pro vytvoření on-line mapy podporovatelů transferu, která se stane podpůrným prvkem pro možnost jejich vzájemného síťování. V závěru druhého dne koordinační schůzky přítomní společně řešili přípravu společného setkání podporovatelů transferu, které proběhne 6. dubna 2017 v Budyšíně.

Prezentace ke zhlédnutí zde.