Představení projektu TRANS3Net

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na území Německa, Polska a České republiky (přesněji česko-sasko-polském pohraničí). To bude charakterizováno spoluprácí mezi „transferovými promotory“ a dalšími aktéry z vědecké, ekonomické a veřejné sféry za účelem zahájení, realizováním a přenášením nových technologií mezi subjekty. Projekt TRANS3Net tak posiluje vztahy mezi vědou, ekonomikou a veřejnou správou. Vytváří rámec pro vznik fungujícího inovačního systému a podporuje inovační kapacity ve střední Evropě.

Podívejte se také na krátký spot projektu TRANS3Net.