Realizace průzkumu podporovatelů transferu zahájena

Na začátku listopadu byl v rámci činnosti mezinárodního projektového týmu dokončen návrh dotazníku, který pomůže identifikovat a popsat všechny „podporovatele transferu“, které v současné době působí v pohraniční oblasti na území Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko) a Ústeckého kraje (Česká republika). Podporovatelé transferu podporují znalosti a technologický transfer mezi výzkumem a aplikační sférou, můžeme je identifikovat mezi zástupci výzkumných organizacích, veřejné správy a v dalších zprostředkujících institucích (např. vědeckotechnické parky). V průběhu listopadu proběhla pilotáž připraveného dotazníku, kdy na české straně zajistila HSR-ÚK ve spolupráci s partnery kontaktování celkem devíti podporovatelů transferu – zkušenosti z proběhlé pilotáže budou komunikovány v rámci prosincové schůzky partnerů projektu v Drážďanech.