Pozvánka na akci TRANS3Net.visit ve Freibergu dne 14. 2. 2019

Srdečně vás zveme na 6. TRANS³Net.visit do Helmholtzova institutu Freiberg pro nerostné suroviny, který se uskuteční dne 14. února 2019 od 12:30 do 16:00.

Cílem návštěvy je podpořit meziregionální spolupráci a výměnu v oblasti technologií využívajících nerostné suroviny. Akce se koná ve spolupráci s UVR-FIA GmbH; saská společnost specializovaná na strojírenské zpracování procesů a Helmholtzův institut Freiberg pro nerostné suroviny. Institut patří do Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), provádí výzkum v celém řetězci surovin s přidanou hodnotou a je klíčovým členem evropské sítě EIT pro nerostné suroviny.

Účastníci absolvují prezentace, diskuse a okružní jízdu uvnitř Helmholtz Institute Freiberg a UVR-FIA GmbH a možnost navázání kontaktů s Freibergem, jedním z nejdůležitějších německých míst pro rozvoj technologií využívající nerostné suroviny.

Zaregistrujte se do 11. února 2019 na adrese http://project.trans3net.eu.