Dětská organizace ZÁLESÁK MOST, z. s. předává morální hodnoty, které se pomalu vytrácejí!

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

 

Dětská organizace ZÁLESÁK MOST, z. s. 

 Dětská organizace ZÁLESÁK MOST se již od října roku 1997 zabývá vyplňováním volnočasových aktivit dětí a mládeže, sdružuje rodiče a dobrovolníky, byla založena na základě členství jednotlivců a oddílů. Cílem je pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase, upevňovat přátelství, vztah k přírodě a lidem kolem nás, sdružovat pracovníky s dětmi, spolupracovat s ostatními sdruženími.


V současné době se organizace zabývá pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí pro rodiny, propagací neziskových organizací a komunitního plánu města Mostu. Každoročně pořádají akce pro veřejnost jako například Květen pro veřejnost, v měsíčních intervalech akce Mostík, Říjen pro neziskovky, noční Pochod za Večernicí.

 

Práce svých spolupracovníků, kteří pracují jako dobrovolníci si velmi váží. Díky nim v těchto aktivitách dosahují dlouhodobě pozitivní výsledky. Pořádají proto společné workshopy, schůzky, akce, kde si vyměňují rady a zkušenosti. Na společných akcích Mostík je pro jejich spolupracovníky přímo určen čas v druhé polovině, kde i oni mají možnost odpočinku, společného relaxu a zábavy. Rodiny dobrovolníků neplatí příspěvky a vstupné na pořádané aktivity. Snaží se o podporu jejich rodinného života.

 

V rámci jejich činnosti je přístup k občanům tj, celé široké veřejnosti na prvním místě. Jejich spokojenost je hlavním cílem organizace. Akce jsou plánovány v duchu uspokojení potřeb občanů v jejich volnočasových a prorodinných aktivitách.

Hlavní vedoucí Tomáš Smrž je zapsán v Almanachu osobností a firem, byl oceněn v rámci hodnocení nejlepšího pracovníka v komunitním plánu města Mostu a získal několik nominací na „Cenu města Mostu“. 

Organizace se dlouhodobě zabývá ochranou životního prostředí, vzdělávání spoluobčanů a vlastním přínosem na aktivitách životního prostředí jako jsou brigády, dobrovolnické workshopy. Spoluprací s jinými organizacemi se snaží o rozvoj informovanosti a podpory ochrany životního prostředí. 

 

Samozřejmostí je snaha o využití recyklov. materiálů při své činnosti. Solární energie se využívá zejména v letních měsících při pořádání letního tábora. Příkladným a názorným využitím druhotných materiálů a obnovitelných zdrojů energie dosahují dlouhodobě dobrých výsledků. Nákup výrobků šetrných k životnímu prostředí je prioritou.

 

„Již od počátku činnosti Zálesáka tj., cca 22let se snažíme předávat morální hodnoty, které se pomalu a jistě vytrácejí. Asi po vzoru našich politiku. Společenskou odpovědností vidíme každý čin, který se i nepřímo odráží na budoucnosti dalších generaci. Pokud je někdo spokojený s pocitem svobody šíří spokojenost dál. Svou práci vnímám jako poslání pro někoho dalšího. Jak jsem se z knih dozvěděl – Když můžeš, tak musíš.“  Tomáš Smrž