Kick-Off Meeting projektu Trans3NET v Drážďanech

Ve dnech 23. a 24.8.2016 proběhl na Technické univerzitě v Drážďanech Kick-Off Meeting mezinárodního (Německo – ČR – Polsko) projektu TRANS³Net, kterého se zúčastnili i zástupci HSR-ÚK v čele s předsedkyní Gabrielou Nekolovou.
Hraniční oblast mezi Německem, Českou republikou a Polskem se vyznačuje nízkou úrovní nadnárodní spolupráce mezi oblastí vědy a průmyslu. Tato problematika dala vzniknout projektu TRANS³Net, jehož nejdůležitějším cílem je podpora vybudování dobře fungujícího inovačního systému v tomto tri-národním regionu.kickoffmeeting