Máme nedostatek pracovních míst nebo naopak kvalifikovaných zaměstnanců?

Ústecký kraj – I tuto otázku bude řešit 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje ve dnech 13. a 14. června 2016 v Ústí nad Labem. Vystoupí na něm také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Co je hlavním cílem a očekávaným přínosem těchto dvoudenních jednání jsme se zeptali Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Gabriely Nekolové, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Pane hejtmane, co je tedy smyslem celé akce a opravdu je třeba lákat další investory, když zaměstnavatelé poukazují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců?

Toto fórum pořádáme společně s Hospodářskou a sociální radou již podruhé. Loňský ročník byl velmi úspěšný, zúčastnilo se jej 140 hostů z 5 zemí a diskutovali jsme řadu aktuálních témat. I letošní ročník slibuje velkou účast a příležitost nejen pro odborné diskuse, ale také prezentaci úspěchů a dalšího rozvoje našeho regionu a prohlubování spolupráce. Podnikatelské prostředí je třeba neustále rozvíjet, protože na něm je založena prosperita tohoto regionu i zaměstnanost. Pořád máme nejvyšší nezaměstnanost v republice, nová pracovní místa potřebujeme, a tedy nejen nové investory, ale i růst a expanzi místních firem, které již v regionu podnikají.

Jak podporuje rozvoj podnikání samotný kraj?

Ústecký kraj zřídil v minulém roce oddělení podpory průmyslu a podnikání, které zahájilo intenzivní komunikaci s podniky. Na rozvoj podnikání jsme také uvolnili prostředky ve výši 4 milionů korun do programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016. Snažíme se také o prohloubení spolupráce středních škol, jejichž zřizovatelem je kraj, s firmami a o intenzivní podporu technických a přírodovědných oborů, jejichž absolventy zaměstnavatelé nejvíce postrádají. Další aktivity vyvíjíme v podpoře rozvoje inovací prostřednictvím Inovačního centra Ústeckého kraje a inovační vouchery, na tyto aktivity kraj uvolnil pro rok 2016 více než 1,5 milionu korun. Kraj s podporou státu vybudoval jednu z největších průmyslových zón v ČR, která je již téměř využita, a pro zájemce o jiné typy lokalit vytvořil databázi podnikatelských nemovitostí k pronájmu nebo odkoupení. Spolu s Hospodářskou a sociální radou, Kanceláří zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje a Krajskou hospodářskou komorou jednáme s centrálními orgány o rozvojových opatřeních pro Ústecký kraj. To rozhodně není úplný výčet, aktivit je mnoho a ani na dvoudenní akci není možné bezezbytku vyčerpat všechna témata.

Paní předsedkyně, jak už naznačil pan hejtman, fórum bude nabyté hosty a tématy, představte ta nejdůležitější.

První den chceme potenciálním investorům i místním firmám prezentovat jaké podpůrné nástroje mohou v rámci České republiky a našeho kraje využít na rozvoj technologií, inovací, vzdělávání zaměstnanců, aplikaci výzkumu či při snaze o expanzi na zahraniční trhy. Budeme s nimi diskutovat o bariérách, které je třeba pro další rozvoj podnikání odstranit. Druhý den jsme zaměřili na řešení dlouhodobých ekonomických a sociálních problémů kraje a řešení změn v tradičních průmyslových oborech. Tento region má stále velký potenciál v oblasti energetiky, chemie, strojírenství, ve využití rekultivovaných ploch a starých průmyslových areálů, ale také v zavádění nových technologií a ve výzkumu. Vláda zadala zpracování Strategie hospodářské restrukturalizace a právě její obsah bude předmětem diskusí v rámci druhého dne fóra. Představit své zkušenosti přijedou i partneři z Německa a společně budeme řešit i nezbytnou podporu ze strany EU.

V úvodu jsme zmínili nedostatek kvalifikované pracovní síly v kraji, jak se vy díváte na tento problém?

Není to tak, že bychom si v kraji kvalifikovanou pracovní sílu nevychovávali, ale nedaří se nám ji zde udržet, někteří lidé odcházejí zcela mimo region, jiní denně dojíždějí za prací do sousedních regionů. Na vině je jak celková ekonomická a sociální situace kraje, tak i nízké příjmy, které jsou v blízkém středočeském kraji či Německu mnohem vyšší. Nové investory a expanzi místních firem tedy potřebujeme, současně však pro ně musíme vytvořit vhodné podmínky a rozvinout jiné konkurenční výhody kraje tak, aby nízká cena práce přestala být hlavním kritériem, vytvořená pracovní místa měla perspektivu a lákala i kvalifikované pracovníky. Svůj díl odpovědnosti nesou pochopitelně i samotné firmy a je celá řada těch, na jejichž příkladu chceme prezentovat, že investovat a podnikat v kraji se vyplácí. (red)

Foto zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje

Kontakt pro média:

Gabriela Nekolová
předsedkyně HSR-ÚK
zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
mobil: +420 602 482 065
e-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada ÚK
Budovatelů 2532, 434 01 Most