Úvodní slovo HSRÚ

Radek Vonka

Hospodářská a sociální rada Ústecka (HSRÚ) je občanským sdružením, které bylo založeno v květnu roku 2001. Jeho předsedou je Ing. Radek Vonka. HSRÚ je součástí struktury sedmi okresních rad, jejich činnost zastřešuje krajská tripartita Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR-ÚK). Členská základna HSRÚ se skládá ze zástupců zaměstnavatelů, odborů, vysokých škol, měst, neziskových organizací a fyzických osob.

Cílem tohoto sdružení je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj regionu a podpora kvalitního života zdejších obyvatel. Prioritami HSRÚ je především oblast zaměstnanosti, průmyslu a podnikání, školství, zdravotnictví, dopravní infrastruktury apod. Rada podporuje komunikaci mezi jednotlivými organizacemi místní komunity a přenášení problémů regionálních firem a organizací do Vlády ČR. Na základě dlouholeté spolupráce s Ústeckým krajem má možnost připomínkování mnoha materiálů a své zástupce má v několika odborných komisích.

O členství v této struktuře může požádat každý subjekt, kterému není lhostejný region, ve kterém žije, nebo zaměstnává své zaměstnance.