Rok 2016

Usnesení z 77. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 2. 2. 2016

Usnesení z 78. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 21. 3. 2016

Usnesení z 79. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 6. 6. 2016

Usnesení z 80. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 2. 9. 2016

Usnesení ze Sněmu HSR-ÚK dne 12.9.2016

Usnesení z 81. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 14. 11. 2016

Usnesení z 82. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 19. 12. 2016