TRANS3Net na jednání Výzkumně-vzdělávací platformě Ústeckého kraje

V rámci dnešního jednání členů Výzkumně vzdělávací platformy v Ústeckém kraji byla diskutována pokračující příprava Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje a typová opatření jejího Akčního plánu. Prostor v rámci jednání byl věnován i dosavadním výsledkům meziresortních jednání o možnostech podpory výzkumu, vývoje a inovací ve strukturálně postižených krajích – tato jednání nadále pokračují, např. 24.11.2016 bude realizováno meziresortní jednání k této problematice, kterého se zúčastní zástupci MPO, MŠMT a ÚV ČR. Diskutovány byly i v současné době připravované výzvy OP VVV a postup realizace projektu TRANS3Net zaměřeného na podporu transferu technologií v hraničních regionech České republiky, Německa a Polska. Členové platformy měli v rámci jednání také příležitost seznámit se Zprávou o činnosti platformy, která podrobně mapuje poslední rok jejího fungování.