Projekt TRANS3Net bude představen na 2. Podnikatelském fóru

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je jedním z partnerů nového mezinárodního projektu TRANS3net, který získal jako jeden z 35 projektů podporu v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe. Projekt se zaměřuje na podporu transferu inovací a stanovení strategického plánu pro vytvoření
příhraniční inovační sítě a jejího fungování.

Projekt bude realizován konsorciem 12 subjektů ze Spolkové republiky Německo, České republiky a Polska v čele s Technickou univerzitou Drážďany. Na české straně je do projektu zapojena též Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně a Okresní hospodářská komora v Děčíně.

Projekt TRANS3net bude představen v rámci blížícího se 2. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje.