Téma „Společenské odpovědnosti“ zaznělo na přednášce HSR-ÚK a společnosti 1. SDZP na SSŠMEP v Mostě

Dne 2. 6. 2016 proběhly na půdě Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. dvě přednášky na téma „Společenská odpovědnost organizací“, jež zrealizovala Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje ve spolupráci se společností 1. SDZP.

Smyslem série seminářů je seznámit žáky s problematikou společenské odpovědnosti organizací, demonstrovanou  na příkladech subjektů, které přispívají k rozvoji Ústeckého kraje svým odpovědným chováním.

Na této přednášce vystoupil Karel Tichý, HSR-ÚK, a Jan Palička, 1. SDZP, společně představili obecný koncept společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – CSR), jeho principy, jeho historii a realizaci ve světě i v České republice.

Dále pak proběhlo představení konkrétních činností CSR společnosti 1. SDZP, v oblasti ekonomické, sociální i environmentální. Žáci aktivně diskutovali k tématu, kladli mnoho otázek.

Zástupce společnosti 1. SDZP prezentoval všechny tři oblasti CSR, zmínila např. systém vzdělávání, slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců, environmentální problematiky.

Na těchto příkladech se žáci dozví, co mohou zaměstnavatelé nabídnout svým zaměstnancům nad rámec zákonných povinností.

1 2 3 4 5podporil_uk_logo_svisle_zelene_cmyk