TRANS3Net.visit ve Freibergu

TRANS³Net.visit ve Freibergu 14. února 2019: slunečné počasí a skvělá výměna mezi saxonskými, polskými a českými institucemi v oblasti nerostných surovin. Díky Helmholtz Institute, dr. Gutzmerovi a společnost UVR Fia. Morgenroth za možnost vidět stroje a vybavení a dozvědět se o jejich výzkumu a práci ve Freibergu.