Archiv rubriky: HSR Ústecka

HSRÚ předala jednorázové stipendium studentovi UJEP za mimořádné studijní výsledky

Dne 17. 2. se na půdě kanceláře primátora města Ústí nad Labem uskutečnilo tradiční předávání stipendia Hospodářské a sociální rady Ústecka pro studenta místní univerzity. Předseda HSRÚ Ing. Radek Vonka předal finanční stipendium Bc. Jiřímu Škrábovi, studentovi prezenční formy magisterského studijního programu Energetika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V rámci bakalářské práce na téma Bioreaktor pro …

Více informací

HSRÚ na svém výročním 90. zasedání volila svého předsedu a místopředsedy

90. jednání Hospodářské a sociální rady Ústecka se uskutečnilo 24. listopadu 2021 na ústecké Větruši. Hlavním bodem programu zasedání byla volba předsedy a místopředsedů rady pro nastávající pětileté období. Ve funkci předsedy, na návrh Valné hromady a po hlasování Předsednictva, pokračuje Ing. Radek Vonka. Stejně tak Ing. Tomáš Loubal a Ing. Petr Lenc budou i …

Více informací

Hospodářská a sociální rada Ústecka již tradičně předává stipendium

17. 12. 2020 – Na půdě Magistrátu statutárního města Ústí nad Labem se dne 17. prosince předávalo stipendium. Předseda Hospodářské a sociální rady Ústecka Ing. Radek Vonka společně s primátorem města Ing. Petrem Nedvědickým přivítali v zasedací místnosti Rady města Polinu Matyuninu, studentku  PřF UJEP a slavnostně ji předal stipendium pro nejlepšího studenta technického oboru UJEP za akademický …

Více informací

HSRÚ představila nového ředitele PKÚ, s. p. a vyslechla prezentaci stipendisty z UJEP

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 zasedalo Předsednictvo a Valná hromada členů Hospodářské a sociální rady Ústecka. Mimo tradičního programu bylo nutné procedurálně vyřešit změnu ředitele jednoho z členů tripartity, a to Palivového kombinátu Ústí, s. p. . Tento podnik nově v HSRÚ reprezentuje Ing. Walter Fiedler, který radě představil svou osobu a vize s PKÚ.  Dosavadní ředitel PKÚ …

Více informací

Proběhlo setkání Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

1. 5. 2017 Během minulého týdne proběhlo setkání všech pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Účelem bylo projednání dílčích kroků projektu „Kompas – Predikce trhu práce“. V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak budou sloužit pro strategické kroky institucí jako samospráva, zaměstnavatelé nebo odbory. …

Více informací

Okresní tripartita volila Představenstvo a předsedu

Valná hromada okresní tripartity Hospodářské a sociální rady Ústecka volila Představenstvo, kterému po tříletém období končí mandát. Ke změně ovšem nedošlo. Personální obsazení tohoto orgánu se nezměnilo a zůstává v počtu sedmi osob i nadále. Na jednání Valné hromady navazovalo zasedání Představenstva, které ze svého středu zvolilo předsedu. Tím se opětovně a jednohlasně stal Ing. Radek …

Více informací

Jednání HSR Ústecka

Okresní tripartita Hospodářská a sociální rada Ústecka dne 20. 1. 2015 zasedala za účasti nového primátora města Ústí nad Labem Josefa Zikmunda. Předseda tripartity Radek Vonka seznámil primátora s aktivitami a posláním rady i s plánem činnosti na rok 2015 a požádal jej o jmenování nového zástupce Města do HSRÚ. Primátor projevil zájem o osobní účast. Nosným tématem jednání …

Více informací