Okresní tripartita volila Představenstvo a předsedu

Valná hromada okresní tripartity Hospodářské a sociální rady Ústecka volila Představenstvo, kterému po tříletém období končí mandát. Ke změně ovšem nedošlo. Personální obsazení tohoto orgánu se nezměnilo a zůstává v počtu sedmi osob i nadále. Na jednání Valné hromady navazovalo zasedání Představenstva, které ze svého středu zvolilo předsedu. Tím se opětovně a jednohlasně stal Ing. Radek Vonka. Změna je platná od 3. 12. 2016.

Hospodářská a sociální rada Ústecka byla založena v roce 2001 a spolu s dalšími okresními radami tvoří tripartitu Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje, které předsedá Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro KVK a ÚK. Paní Nekolová před nedávnem ve funkci předsedy tripartity vystřídala dlouholetého předsedu a poslance Evropského parlamentu JUDr. Richarda Falbra. Mimo okresních rad je nově HSR-ÚK tvořená i zástupci Ústeckého kraje, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu a odborovým svazem.

Cílem HSRÚ je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj regionu. Prioritními tématy jsou doprava, školství, sociální problematika, cestovní ruch a další.

img_2701