Proběhlo setkání Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

1. 5. 2017 Během minulého týdne proběhlo setkání všech pracovních skupin Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.

Účelem bylo projednání dílčích kroků projektu „Kompas – Predikce trhu práce“. V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak budou sloužit pro strategické kroky institucí jako samospráva, zaměstnavatelé nebo odbory. Díky tomu bude zkvalitněn proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce. Výstupy tohoto projektu umožní s předstihem reagovat na očekáváné změny a přijmout efektivní opatření.

Setkání proběhlo za účasti členů ze skupin trhu práce a zaměstnanosti, vzdělání a konkurenceschopnosti, průmyslových regionů a společenské odpovědnosti firem.

V rámci setkání Paktu zaměstnanosti byl prostor věnován i aktuálním informacím z úrovně Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace.

Jednání bylo zároveň slavnostním vyhlášením soutěže „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“, za přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka a Gabriely Nekolové, předsedkyně HSR-ÚK. Do této soutěže se zájemci můžou hlásit do 20. 6. 2017.

Potřebné formuláře a přihlášky jsou k dispozici na www.kr-ustecky.cz nebo na www.hsr-uk.cz.

Pro více informací o společenské odpovědnosti: www.CSRportal.cz.