HSRÚ představila nového ředitele PKÚ, s. p. a vyslechla prezentaci stipendisty z UJEP

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 zasedalo Předsednictvo a Valná hromada členů Hospodářské a sociální rady Ústecka. Mimo tradičního programu bylo nutné procedurálně vyřešit změnu ředitele jednoho z členů tripartity, a to Palivového kombinátu Ústí, s. p. . Tento podnik nově v HSRÚ reprezentuje Ing. Walter Fiedler, který radě představil svou osobu a vize s PKÚ.  Dosavadní ředitel PKÚ Ing. Petr Lenc je nadále druhým místopředsedou rady a členem Předsednictva jak HSRÚ, tak HSR-ÚK. V tripartitě je nyní členem jako fyzická osoba.

Tripartita také pozvala na své jednání Bc. Michala Syrového, studenta UJEP, který byl v závěru loňského roku Hospodářskou a sociální radou Ústecka oceněn stipendiem za vynikající studijní výsledky. Michal Syrový obhájil vynikající bakalářskou práci, v níž se zabýval tvorbou a charakterizací nanovlákenných membrán na bázi PAN. Student tuto problematiku řešil v rámci projektu „Nanovlákenné membrány pro specifické funkce“ a jeho výsledky přispěly k úspěšnému řešení tohoto projektu. Dále prokázal schopnost samostatné vědecké práce, jeho bakalářská práce je na vysoké úrovni a obsahuje výsledky přesahující rámec bakalářské práce. Výsledky práce byly prezentovány na mezinárodní konferenci a publikovány v impaktovaném časopise, kde je student spoluautorem. Přítomný zástupce Spolchemie, a.s. Ing. Loubal nabídl studentovi spolupráci v rámci výzkumného centra Spolchemie za účelem převedení výzkumu na ekonomický efekt. Jednání byla přítomna i Gabriela Nekolová, Dis., předsedkyně krajské tripartity, která nově působí i na UJEP jako manažerka transferu technologií,  nabízenou spolupráci mezi místní firmou a studentem univerzity uvítala a přislíbila spoluúčast.