Jednání HSR Ústecka

Okresní tripartita Hospodářská a sociální rada Ústecka dne 20. 1. 2015 zasedala za účasti nového primátora města Ústí nad Labem Josefa Zikmunda. Předseda tripartity Radek Vonka seznámil primátora s aktivitami a posláním rady i s plánem činnosti na rok 2015 a požádal jej o jmenování nového zástupce Města do HSRÚ. Primátor projevil zájem o osobní účast. Nosným tématem jednání bylo především představení společnosti Nupharo Park, a.s. a její přijetí za člena HSRÚ. Nupharo  je první podnikatelský inkubátor a inovační kampus zasvěcený podpoře stejnosměrného proudu a chytré energii, který je budován v blízkosti města Ústí nad Labem. Nupharo přináší na půdu HSRÚ téma inovací, kterému bude ze strany rady v roce 2015 věnována zvýšená pozornost a podpora. Členové HSRÚ si se zájmem vyslechli plány společnosti Nupharo Park i v oblasti zaměstnanosti a kvitují avizovanou nabídku přibližně 350 míst. Kapacita parku je však podstatně větší, její naplnění bude záviset na konečném složení podnikatelské komunity, která bude v parku působit.