Archiv rubriky: HSRÚ naše činnost

HSRÚ představila nového ředitele PKÚ, s. p. a vyslechla prezentaci stipendisty z UJEP

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 zasedalo Předsednictvo a Valná hromada členů Hospodářské a sociální rady Ústecka. Mimo tradičního programu bylo nutné procedurálně vyřešit změnu ředitele jednoho z členů tripartity, a to Palivového kombinátu Ústí, s. p. . Tento podnik nově v HSRÚ reprezentuje Ing. Walter Fiedler, který radě představil svou osobu a vize s PKÚ.  Dosavadní ředitel PKÚ …

Více informací

Priority a plán činnosti pro rok 2014

ZAMĚSTNANOST: podpora příznivého stavu zaměstnanosti v regionu – sladění požadavků trhu práce se vzděláváním ŠKOLSTVÍ: pokračování tradice poskytování stipendií studentům Univerzity Jana Evangelisty Purkyně členské firmy HSRÚ navrhnou témata bakalářských a diplomových prací pro studenty UJEP podpora vzdělávání v technických oborech spolupráce se zástupci UJEP Fakultou výrobních technologií a managementu INFORMAČNÍ SERVIS: zástupci HSRÚ jmenovaní do odborných …

Více informací

Informace o činnosti HSRÚ v roce 2013

Zástupci HSRÚ se pravidelně účastnili zasedání HSR-ÚK a odborných komisí při HSR-ÚK. Zástupce HSRÚ byl jmenován předsedou pracovní skupiny pro průmysl a podnikání při Paktu zaměstnanosti ÚK. Další zástupci rady obsadili členské pozice ve všech pracovních skupinách Paktu zaměstnanosti ÚK. Zástupce HSRÚ byl jmenován členem Komise pro životní prostředí při Radě ÚK. Kontrolní a revizní komise …

Více informací

Informace o činnosti HSRÚ v roce 2012

Představenstvo HSRÚ zasedalo celkem třikrát. Valná hromada celkem dvakrát. Zástupci HSRÚ se pravidelně účastnili zasedání HSR-ÚK a odborných komisí při HSR-ÚK. O průběhu a závěrech těchto zasedání pravidelně informovali Představenstvo. HSRÚ se zapojila do reorganizace odborných komisí při HSR-ÚK a jmenovala své zástupce do těchto orgánů. Dále jmenovala zástupce do HSR-ÚK. Kontrolní a revizní komise …

Více informací