Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášena i letos!

Tři pilíře = tři oblasti, které naplňujete. Staráte se o své zaměstnance, uvědomujete si dopady své činnosti na přírodu, sledujete své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. A to vše navíc nad rámec svých povinností? Pak je tato regionální soutěž určená právě pro vás.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty (do 50, do 250, nad 250 zaměstnanců a  mikropodnikatelé do 10 zaměstnanců), dále pak organizace veřejného sektoru a obce. Rok od roku se prestiž soutěže zvyšuje. Svědčí o tom i nárůst přihlášených účastníků v každém roce realizace ceny.

A navíc budete vidět!

Ocenění není jediná věc, kterou si odnese každý účastník. Kromě inspirace a kontaktů pomůžeme s medializací Vaší organizace. Ta probíhá formou tiskových zpráv na partnerských webech, sdíleném sociálním prostředí a samozřejmostí je uveřejnění v periodikách.

Pro účast v soutěži zašlete vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 16. června 2023 na e-mailovou adresu: sekretariat@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.

Informace k soutěži:

Do soutěže se uchazeči přihlašují Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje některým ze způsobů: e-mailem na adresu: sekretariat@hsr-uk.cz nebo písemně na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most. Sběr přihlášek a dotazníků probíhá od 17. dubna 2023 do 16. června 2023. Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz a www.hsr-uk.cz.

Dokumenty ke stažení:

CSR 2022 – Vyhlášení

CSR 2022 – Statut

CSR 2022 – Příručka pro účastníky

CSR 2022 – Přihláška

CSR 2022 – Dotazník – podnikající organizace

CSR 2022 – Dotazník – mikropodnikatelé

CSR 2022 – Dotazník – veřejný sektor

CSR 2022 – Dotazník – obce

Pozn.: Do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost se může organizace přihlásit, pokud nezvítězila v jedné z kategorií této soutěže v předchozím ročníku.

Další informace o soutěži a o tématu společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji naleznete zde: www.csrportal.cz,  www.kr-ustecky.czwww.hsr-uk.cz

OHLÉDNUTÍ ZA 6. ROČNÍKEM TÉTO SOUTĚŽE – ZDE.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

 

Kontakt pro novináře:

Ing. Edita Kovaříková

tajemnice

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Email: sekretariat@hsr-uk.cz

Telefon: 792 336 291