Společnost Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. se věnuje společenské odpovědnosti

„Snažíme se fungovat jako rodinná firma s individuálním přístupem ke každému zaměstnanci“ – uvádí společnost Aperam. Zaměstnanci jsou pro ně základním pilířem fungování.

Společnost Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. je předním světovým výrobcem nerezových a speciálních ocelí. Vznikla jako rodinná firma ve Švýcarsku již před desítky let. V České republice sídlí v Ústí nad Labem a působí zde již od roku 2004. V průběhu své existence pomáhá v rozvoji regionu, stará se o své zaměstnance, chrání životní prostředí a provozuje mnoho dalších činností, které si zaslouží pozornost.

Škála projektů, které provozuje společnost Aperam je velice pestrá. Skrze společnost Tyflocentrum pomáhá zapojovat nevidomé a zrakově postižené občany zpět do života. Konkrétně tím, že nabízí jejich masérské služby svým zaměstnancům za poloviční cenu a zbytek doplácí. Společnost přispívá nejen finanční podporou, ale i pomocí materiálních sbírek a věcných darů, např. v krizovém období covidu, války na Ukrajině a během požárů v Českém Švýcarsku.

Aperam se prezentuje jako zaměstnavatel regionu. Důkazem tohoto tvrzení je široká paleta činností a aktivit, které firma provozuje. Aperam vnímá zaměstnance jako klíčové ve svém fungování, proto nabízí mnoho finančních i nefinančních benefitů. Zaměstnanci mají možnost se podílet na dílčích rozhodnutích ve společnosti, hlasovat, navrhovat vlastní nápady na zlepšení aj. Pro Aperam je velmi důležité vytvářet příjemnou atmosféru pro všechny, sbírat zpětnou vazbu a diskutovat potřebná témata se zaměstnanci. Právě toto mají za cíl tzv. Fruity meetings. Je to jedna z mnoha cest, jak dosáhnout maximální spokojenosti jejich zaměstnanců. Dále podporují sportovní aktivity zaměstnanců – pořádají závody a turnaje různého druhu (Dračí lodě > Aperam cup – badminton > Do práce na kole + snídaně pro cyklisty > Zaměstnanecká liga Deníku – fotbal > Miladatlon), pestré akce pro rodiny. Společnost se stará nejen o fyzické zdraví svých zaměstnanců, ale také o jejich duševní stav.  Pořádá „Týden zdraví a bezpečí“, rozdává preventivní zdravotní balíčky a nabízí pomoc prostřednictvím Helpdesku.

Nedílnou součástí Aperam je sledování dopadu svého fungování na klima a životní prostředí, jeho minimalizace a edukace zaměstnanců v dané oblasti. Výroba oceli je recyklovatelná. Veškerý ocelový odpad z výroby je zpracován a zasílán k opětovnému využití na výrobu materiálu. Společnost se zaměřuje i na energetickou soběstačnost, proto aktivně pracuje na projektu fotovoltaiky. Vedle těchto velkých projektů však nezapomínají i na drobnosti jako jsou vratné obaly, alternativy vod v plastových obalech aj.

Společnost Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. je předním světovým výrobcem nerezových a speciálních ocelí. Vznikla jako rodinná firma ve Švýcarsku již před desítky let. V České republice sídlí v Ústí nad Labem a působí zde již od roku 2004. V průběhu své existence pomáhá v rozvoji regionu, stará se o své zaměstnance, chrání životní prostředí a provozuje mnoho dalších činností, které si zaslouží pozornost.

Škála projektů, které provozuje společnost Aperam je velice pestrá. Skrze společnost Tyflocentrum pomáhá zapojovat nevidomé a zrakově postižené občany zpět do života. Konkrétně tím, že nabízí jejich masérské služby svým zaměstnancům za poloviční cenu a zbytek doplácí. Společnost přispívá nejen finanční podporou, ale i pomocí materiálních sbírek a věcných darů, např. v krizovém období covidu, války na Ukrajině a během požárů v Českém Švýcarsku.

Aperam se prezentuje jako zaměstnavatel regionu. Důkazem tohoto tvrzení je široká paleta činností a aktivit, které firma provozuje. Aperam vnímá zaměstnance jako klíčové ve svém fungování, proto nabízí mnoho finančních i nefinančních benefitů. Zaměstnanci mají možnost se podílet na dílčích rozhodnutích ve společnosti, hlasovat, navrhovat vlastní nápady na zlepšení aj. Pro Aperam je velmi důležité vytvářet příjemnou atmosféru pro všechny, sbírat zpětnou vazbu a diskutovat potřebná témata se zaměstnanci. Právě toto mají za cíl tzv. Fruity meetings. Je to jedna z mnoha cest, jak dosáhnout maximální spokojenosti jejich zaměstnanců. Dále podporují sportovní aktivity zaměstnanců – pořádají závody a turnaje různého druhu (Dračí lodě > Aperam cup – badminton > Do práce na kole + snídaně pro cyklisty > Zaměstnanecká liga Deníku – fotbal > Miladatlon), pestré akce pro rodiny. Společnost se stará nejen o fyzické zdraví svých zaměstnanců, ale také o jejich duševní stav.  Pořádá „Týden zdraví a bezpečí“, rozdává preventivní zdravotní balíčky a nabízí pomoc prostřednictvím Helpdesku.

Nedílnou součástí Aperam je sledování dopadu svého fungování na klima a životní prostředí, jeho minimalizace a edukace zaměstnanců v dané oblasti. Výroba oceli je recyklovatelná. Veškerý ocelový odpad z výroby je zpracován a zasílán k opětovnému využití na výrobu materiálu. Společnost se zaměřuje i na energetickou soběstačnost, proto aktivně pracuje na projektu fotovoltaiky. Vedle těchto velkých projektů však nezapomínají i na drobnosti jako jsou vratné obaly, alternativy vod v plastových obalech aj.