Společenskou odpovědnost Bridge Academy CZ s.r.o. vnímá jako velmi důležitý aspekt při realizaci jejich činností

Bridge Academy CZ s.r.o. se zaměřuje na mimoškolní vzdělávání. Nabízí soubor naučných kroužků a příměstských táborů. Zaměřuje se především na rozvoj kreativity, komunikačních schopností, kritického myšlení a kooperace v týmu. Společnost vznikla v roce 2018 a od té doby se jejich tým rozšířil o nové kolegy a také o nové kroužky, které nabízejí nejen dětem.

Bridge Academy podporuje děti v Ústeckém kraji i mimo něj. Již z podstaty jejich činnosti pomáhají dětem, ale i dospělým učitelům. I přesto se snaží mít přesah a být společensky odpovědnými. Jsou si vědomí toho, že sociálně slabší rodiny potřebují podporu v přípravě do života v dnešním globalizovaném světě. Podporují děti v jejich rozvoji a připravují je pro uplatnění na trhu práce.

Individuální komunikace, apel na potřeby dětí i rodičů, možnost zpětné vazby a mnoho dalšího je pro společnost stěžejní, protože vnímají důležitost odpovědného přístupu k zákazníkům/klientům.  S pomocí společnosti Bridge Academy mají možnost se v daném oboru rozvíjet i znevýhodněné děti, maminky samoživitelky a další skupiny toužící po vzdělávání, které tuto možnost nedostaly. Bezplatné vzdělávací aktivity jsou výše zmíněným k dispozici jen díky získaným finančním prostředkům na pokrytí nákladů na kroužky poskytované společností Bridge Academy.

Společnost se může pyšnit i umístěním na 2. místě z celkového počtu 15 projektů v Inkubátoru 2021 pro StartUp od Inovačního centra Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

I enviromentální oblast není společnosti cizí. Tuto problematiku řeší s dětmi zábavnou formou v rámci výuky. Například v Minecraftu staví továrny na tříděný odpad, revitalizují prostředí kolem a budují nové udržitelné stavby za pomocí automatizace. V rámci enviromentálního vzdělávání vytváří také projekty pro studenty středních škol. Jedním z projektů je aplikace hry Climate Rules, v rámci které studenti za využití technologií pomáhají zachránit planetu.

Společenskou odpovědnost Bridge Academy CZ s.r.o. vnímá jako velmi důležitý aspekt při realizaci jejich činností. Impulsem k realizaci veškerých aktivit je v prvé řadě postoj vlastníků firmy a také vlastní iniciativa zaměstnanců.