Nadační fond Veroniky Kašákové a jeho společenské přínosy

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

Nadační fond Veroniky Kašákové projevuje svou společenskou odpovědnost prostřednictvím řady opatření. Například ve spolupráci s Ústeckým krajem realizuje Projekt Restart, kdy doprovází mladé lidi po odchodu z dětského domova a pomáhají se začleněním do běžného života.

Také zapojuje své pracovníky do chodu organizace, financování a do realizace interních projektů. Spokojenost svých pracovníků zjišťuje pomocí rozhovorů, dotazníkového šetření a supervizí.  Zaměřuje se na podporu odborného růstu pracovníků. K tomu patří poskytování vzdělávacích kurzů a školení, která umožňují zaměstnancům neustále se rozvíjet a zlepšovat své dovednosti. Pro vyvážení osobního a pracovního života svých pracovníků nadační fond nabízí flexibilní pracovní dobu a organizuje akce pro celé rodiny. Fond se také aktivně zajímá o své bývalé pracovníky, udržuje s nimi kontakt a je připraven poskytnout pomoc v případě potřeby. To vytváří příjemné pracovní prostředí a pocit sounáležitosti mezi všemi členy organizace.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků jsou pro nadační fond také důležité. Kromě poskytování kurzu v této oblasti a zajištění potřebné zdravotní výbavy se zaměřuje i na prevenci prostřednictvím vitaminového programu a podobných iniciativ.

Rovné příležitosti jsou pro nadační fond klíčové. Veškeré pracovní pozice jsou dostupné každému bez ohledu na pohlaví, věk či jiné osobní charakteristiky. Fond podporuje a ctí různorodost a inkluzi v pracovním prostředí.

Transparentnost řízení organizace je pro Nadační fond Veroniky Kašákové neméně důležitá. Pravidelně zveřejňuje výroční zprávy a účetní závěrky, což umožňuje veřejnosti nahlédnout do fungování organizace. Dotazníková šetření, zpětná vazba od klientů a vyřizování stížností jsou dalšími prostředky, jak nadační fond uplatňuje odpovědný přístup ke svým klientům. Řízené rozhovory pak umožňují efektivní řešení případných problémů a zdůrazňují důležitost komunikace.