Zaměstnanci jsou pro CHEMINVEST s.r.o. na prvním místě

Projekční, inženýrská a dodavatelská společnost CHEMINVEST sídlí v Litvínově a tvoří ji více než 50 kmenových zaměstnanců a 30 stálých externistů. Společnost se v čele s angažovanými zaměstnanci aktivně podílí na rozvoji regionu, spolupracuje se školami a zapojuje se do aktivit na podporu vzdělávání v celém Ústeckém kraji. Dlouhodobě podporuje řadu lokálních sportovních klubů, místní dětský domov a spolek seniorů. Zaměstnanci sami iniciují charitativní aktivity a dobročinné materiální sbírky (např. pro městský útulek, nedaleký zoopark, pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, Ligu proti rakovině aj.). Vedení proto svému týmu zaslouženě přezdívá „Cheminvest Heroes“. CHEMINVEST je pro své okolí dobrým a pečujícím sousedem a na poli regionálního rozvoje silným a odpovědným partnerem.

Ve směru sociální odpovědnosti se CHEMINVEST dlouhodobě zaměřuje zejména na spokojenost a rozvoj svých zaměstnanců. V této oblasti vedení společnosti investovalo nemalé prostředky do několik měsíců trvajícího HR projektu, a to s cílem znovu nastartovat komunikaci a efektivní spolupráci po dlouhém období pandemie. Na základě výstupů z tohoto projektu společnost zavedla nové kanály a platformy interní komunikace, zjednodušila interní procesy, zaměřila se na nefinanční odměňování, rozvoj firemní kultury a empatického vedení, a tím podnikla konkrétní kroky ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Z nově nastavené HR strategie CHEMINVEST těží dodnes, dále ji rozvíjí, a i díky ní se řadí mezi oblíbené zaměstnavatele v regionu.

Splnění nejvyšších standardů z hlediska bezpečnosti, udržitelnosti i funkčnosti je pro CHEMINVEST základním stavebním kamenem při každém projektu, na kterém participuje. Mezi strategické cíle společnosti pro rok 2023 proto vedení zařadilo i cíl snížit svou uhlíkovou stopu, a to ve spolupráci se všemi zaměstnanci. Environmentální odpovědnost je jednou z hlavních priorit celé společnosti.

CHEMINVEST každoročně zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti a hospodaření, dodržuje Etický kodex i další směrnice a při přípravě a zveřejňování dokumentů dbá zejména na transparentnost a propagaci odpovědného a udržitelného podnikání.

Motto společnosti „Build It Right“ odráží myšlenku „BUDUJEME SPOLEČNĚ S VÁMI A PRO VÁS“ a je zaměřené jak dovnitř společnosti (na zaměstnance a spolupracovníky), tak ven (k zákazníkům, regionu a životnímu prostředí). Snaha o společenskou odpovědnost je pro CHEMINVEST běžnou praxí a vychází z dlouhodobé tradice a přesvědčení celé společnosti.

Pokud hledáte zázemí silné a stabilní společnosti, pečujícího zaměstnavatele a různorodou práci na zajímavých projektech v oblasti chemie a energetiky, CHEMINVEST v Litvínově Vám můžeme doporučit.