Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. – Příkladná společenská odpovědnost v praxi

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

Společnost Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.  se významně angažuje ve prospěch rozvoje života občanů v Ústeckém kraji. Během covidové epidemie poskytla finanční a materiální pomoc různým spolkům a institucím. Kromě toho darovala Městské nemocnici Litoměřice peněžní částku ve výši 1 milionu korun. Společnost také aktivně podporuje sportovní kluby, zejména v oblasti rozvoje mládeže, a finančně přispívá do vzdělání prostřednictvím škol a školek (např. podpora soutěže Mladý chemik Ústeckého kraje a hudební školy v Litoměřicích). Dále společnost spolupracuje se Střední odbornou školou technickou a zahradnickou v Lovosicích a nabízí absolventům příležitost nastoupit do společnosti jako nový zaměstnanec. Indorama nejen finančně odporuje kulturní akce jako jsou Hasičské slavnosti a Svátky hudby v Litoměřicích a Lovosicích, a Vinařské Litoměřice.

Indorama se snaží o maximální zapojení svých zaměstnanců do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu firmy. Například skrze Portál Dobrých Nápadů, kam mohou přispívat svými nápady na zlepšení bezpečnosti, kvality a efektivity práce. Tyto nápady jsou pravidelně hodnoceny a finančně ohodnoceny hodnotícím výborem. Pro následnou realizaci těchto nápadů byl vytvořen tým z oddělení údržby. V rámci péče o zaměstnance pravidelně zjišťuje jejich spokojenost prostřednictvím dotazníku. Poskytuje jim také řadu nefinančních benefitů, jako je Den s Indoramou pro zaměstnance a jejich rodiny, vánoční večírek nebo příspěvek na volnočasové aktivity a stravování. Dále podporuje odborný růst zaměstnanců prostřednictvím plánu vzdělávání, například vzdělávání v oblasti soft skills a rozšíření počítačových dovedností, na kterém společnost spolupracuje s asociací ATOK nebo Svazem chemického průmyslu.

Transparentnost považuje za klíč k úspěchu, proto každoročně zveřejňuje výroční zprávu a informace o zakázkách v systému výběru dodavatelů (NEN). Dále provádí dotazníkové průzkumy spokojenosti zákazníků a dbá na péči o zákazníky. Firma Indorama získala řadu certifikátů a ocenění, například: ISO 9001, 14001, 45001, 50001, dále certifikát FSC a také OEKO-TEX a RREACH Regulation a v neposlední řadě Responsible Care.

Společnost aktivně podporuje ochranu životního prostředí prostřednictvím řady iniciativ a projektů, které přesahují rámec povinné legislativy. Krom toho, že společnost má zavedené normy ISO (14001: systém environmentálního managementu, 45001: systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 50001: hospodaření s energií), je součástí dobrovolné iniciativy celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí – Responsible Care. Dále se společnost zabývá vědou a výzkumem – část jejich projektů se zabývá i ochranou životního prostředí, např. lepší zpracovatelnost odpadu.

Využívání recyklovaných materiálů, ekologických výrobků a obnovitelných zdrojů energie je běžnou praxí pro společnost. Většina vyprodukovaného odpadu je recyklována nebo energeticky využívána. Indorama je certifikována podle FSC, což zaručuje ekologicky šetrné hospodaření k přírodě. Dále důležitou spoluprací je česko-německý projekt ke snížení znečištění odpadních vod.  Tento projekt přispěl ke snížení obsahu zinku v odpadních vodách společnosti odtékajících do Labe. Díky dlouhodobým snahám o redukci hlučnosti v okolí provozu a investicím do nových technologií bylo dosaženo značného pokroku, jak ukazují provedená měření.

Hlavní motivací společnosti Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti je zájem o ekologicky šetrné chování a poskytování kvalitního pracovního prostředí pro zaměstnance. Společnost klade důraz na spokojenost svých zaměstnanců, protože věří, že spokojení zaměstnanci jsou základem pro fungující a prosperující firmu.