AGC Flat Glass Czech realizuje společenskou odpovědnost již mnoho let a velmi kvalitně.

Aktivity v oblasti společenské odpovědnosti vnímá společnost AGC jako možnost odlišit se od konkurence.  Systém společenské odpovědnosti je v AGC Flat Glass Czech dlouhodobě postaven na třech pilířích – ekonomice, sociální oblasti a oblasti životního prostředí. Pojďme si podrobněji představit aktivity v daných oblastech.

V ekonomické oblasti jde o transparentní podnikání a pozitivní vztahy se zainteresovanými stranami jako jsou investoři, zákazníci, dodavatelé, veřejnost a dalšími. Transparentnost společnost zajišťuje například zveřejňováním dokumentů jako jsou výroční zprávy společnosti, prezentace hospodářských výsledků a postavení společnosti a dalších. V elektronické formě jsou dále k dispozici veškeré normy, směrnice, certifikace. Pravidelné (každé dva roky) sledování spokojenosti zákazníků je pro společnost velmi důležité. AGC již řadu let postupně získává různá ocenění (například Zaměstnavatel roku České republiky, Podnik podporující zdraví zaměstnanců 3. stupně, Nejvíce inovativní společnost roku v České republice aj.).

V sociální oblasti se společnost zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. AGC svým zaměstnancům poskytuje dlouhodobé stabilní pracovní zázemí, profesní rozvoj, výborné platové podmínky a program zaměstnaneckých výhod. Společnost AGC si totiž uvědomuje, že spokojený zaměstnanec je základem pro dlouhodobou prosperitu firmy. Proto součástí firemní strategie je neodmyslitelně i dobrý přístup k zaměstnancům. Právě díky takovému přístupu společnost získává již několikáté úspěšné umístění v soutěži Zaměstnavatel roku.

Společnost je pyšná na to, že patří k nejlépe platícím zaměstnavatelům v regionu Ústí nad Labem, i mimo něj. Jedním z benefitů, které firma nabízí je 13. a 14. plat, jehož výše je zaručená. Mimo příspěvek na stravování, týden dovolené nad rámec ZP, příspěvku na penzijní a životní připojištění a rekreaci dětí zaměstnanců, společnost také nabízí plně hrazené lázeňské léčebné pobyty po dobu 14 dní. Jako poděkování za loajalitu oceňují své dlouhodobé zaměstnance medailemi. Avšak věnují velkou pozornost i potencionálním zaměstnancům, nabízejí dlouhodobě „dobrou adresu“ pro uchazeče o zaměstnání. Společnost podporuje i okolní komunitu. Příkladem takové podpory byl příspěvek ve výši 0,35 % z obratu společnosti (celkově téměř 28.000.000,- Kč) na veřejně prospěšné aktivity.

AGC se v environmentální oblasti zaměřuje na dopady jejich podnikání na přírodu. Snaží se chránit a co nejméně zatěžovat životní prostředí. Výsledky jejich snahy jsou viditelné například ve výraznéM snížení zátěže ovzduší emisemi vznikajícími při výrobě plochého skla. Tohoto úspěchu se podařilo dosáhnout díky vysokým investicím do jednotek na čištění spalin všech provozovaných vanových agregátů. Dále také instalace technologie kyslíkového tavení na lince R1 závodu Řetenice. Díky tomu bylo dosaženo snížení spotřeby energie o 19,7 %, produkce emisí poklesla NOx o 79 % a produkce emisí CO2 o 5,5 % oproti standardním typům vanových agregátů.

„Žádná výroba bez bezpečnosti“, takto zní motto společnosti v oblasti bezpečnosti. Z toho je zřejmé, že bezpečnost ve firmě berou opravdu vážně.