I Sedmikráska Žatec se podílí na společenské odpovědnosti

Sedmikráska Žatec, z.s. je nezisková organizace, která 1. 10. 2008 otevřela historicky první mateřské centrum v Žatci. Cílem spolku je upevňování hodnot rodiny, upevňování mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, posilování vztahu rodič-dítě. Vytváří podmínky pro včasný návrat žen na trh práce, pomáhají při začleňování zdravých i sociálně handicapovaných dětí do běžného života dětské komunity. Podporuje právní ochranu rodiny, mateřství, uplatňování rovných příležitostí. Organizace nabízí příjemný prostor pro trávení společných chvil rodin s dětmi. Dále pak volnočasové aktivity pro děti s rodiči nebo pouze pro rodiče a pro děti.

Provozují Mateřské centrum, Školičku Žatec, Baby club Sedmikrásky Žatec, DS Sedmikráska Louny, DS Jitřenka a kreativní dílničku.

V rámci sociální odpovědnosti je pro tuto organizaci prioritou zaměstnávání lidí z evidence úřadu práce, žen po mateřské dovolené a žen nad 50 let věku. Zaměstnanci mohou využít flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dalším důležitým aspektem je možnost zaměstnance vybrat si každý rok vzdělávací seminář dle vlastních požadavků. Pro Sedmikrásku Žatec je samozřejmostí dodržování lidských práv, každý je brán stejně ať už je to zaměstnanec, rodič nebo dítě.

V rámci enviromentální odpovědnosti je pro Sedmikrásku Žatec důležitá ochrana životního prostředí, ať už formou různých akcí (např. Den Země, Den stromů, Ukliďme Česko) nebo vzděláváním v oblasti třídění odpadů, hospodařením s potravinami, atd. Dalším neméně důležitým bodem v rámci ekologického smýšlení je realizace nového úsporného osvětlení, regulátory teploty nainstalované na topná tělesa ve všech provozovnách a používání ekologické drogerie.

Neziskový sektor patří mezi důležitou součást společenské zodpovědnosti, zaměstnanci zde pracují z důvodů naplnění své společenské zodpovědnosti ne primárně pro finanční zisky. Sedmikráska Žatec si velmi váží všech, kteří v této nelehké době zůstávají součástí organizace a podílejí se nejen na jejím chodu, ale právě i na realizaci aktivit společenské odpovědnosti!