Dětská organizace Zálesák Most z.s. a její společenská odpovědnost

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

Dětská organizace Zálesák Most z.s. se aktivně zapojuje do rozvoje komunity a podpory vzdělávání občanů v kraji. Dělá to prostřednictvím pořádání různých aktivit pro rodiny, seniory, hendikepované osoby a prostřednictvím oddílové činnosti. Dále spolupracuje s místní samosprávou, obcemi a krajem na realizaci projektů, které přinášejí prospěch občanům. Organizace aktivně zapojuje do komunitního plánu města Mostu již od jeho zrodu.

Vedoucí spolupracují na všech procesech aktivit organizace. Organizace zjišťuje spokojenost zaměstnanců prostřednictvím setkání a online řízení. Zaměstnancům jsou také nabízeny nefinanční benefity v podobě zápůjčky vybavení a spolupráce se sponzory organizace. Zálesák se snaží o odborný růst svých zaměstnanců a dělá pro to činnosti nad rámec zákonných povinností – zajišťuje pro ně školení a vzdělávací programy. Také pravidelně zve bývalé zaměstnance na kulturní akce společnosti.

Organizace usiluje o vyvážení osobního a pracovního života svých zaměstnanců poskytováním flexibilní pracovní doby a možností práce z domova. Transparentnost řízení je zajištěna prostřednictvím svobodného přístupu k informacím. Stará se také o zákazníky a věnuje pozornost oblasti životního prostředí.

Dětská organizace Zálesák Most vzdělává pracovníky i veřejnost, pořádá a účastní se aktivit, které přispívají k ochraně životního prostředí – např. Den Země, aktivity s ekologickým zaměřením pro děti, údržba přírodních zdrojů. Z 90 % používá ekologické prostředky, využívá solární energii pro chod tábora a samozřejmosti pro organizaci je i třídění odpadů.

Mezi ocenění, která organizace získala lze zařadit: Zápis do Almanachů osobnost a firem; několikerá nominace na Cenu města Mostu; ocenění za přínos do komunitního plánu města Mostu; pohár předsedy vlády za pořádání Dětské porty.