Společnost Materialise s.r.o. se řídí heslem „Vše, co děláme, děláme pro lepší a zdravější svět“

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

Firma Materialise se aktivně zapojuje do rozvoje komunity a podpory vzdělávání. Darovala například 2 vypalovací pece na keramiku Základní škole Velké Březno a pravidelně pořádá exkurze pro 9. ročníky základních škol. Zároveň se zaměřuje na zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu firmy prostřednictvím interních projektů a týmové práce.

Firma klade důraz na spokojenost zaměstnanců a pravidelně probíhají zaměstnanecké průzkumy a rozhovory. Zaměstnancům jsou nabízeny benefity, jako jsou ovocné dny (2x v měsíci), zvýhodněné tarify na telefon, sick days a příspěvek na sportovní aktivity. Podporuje také odborný růst zaměstnanců prostřednictvím školení a individuálního rozvoje.

Firma dbá na péči o bývalé zaměstnance – zaměstnávají ženy na rodičovské dovolené, pokud mají zájem, na dohody o provedení práce, např. jako výpomoc ve výrobě. Dále je v kontaktu s dlouhodobě nemocnými, řeší případné přestupy v rámci firmy, pokud je to možné.

Aktivně se angažuje i v oblasti životního prostředí, podporuje recyklaci a podporují využití odpadu z výroby (papírové i plastové obaly, dřevotřísku, PU, použitý silikon) pro další využití. V rámci korporátu se zavázali snížit uhlíkovou stopu do roku 2025 o 50 % ve srovnání s rokem 2019. Společnost má v plánu pořízení fotovoltaické elektrárny. Materialise se pravidelně účastní celorepublikové soutěžní akce „Do práce na kole“. Taktéž se snaží pomocí příkladů z praxe, pořádání Dnů udržitelnosti a dalších aktivit, o vzdělávání zaměstnanců tak, aby si uvědomili důležitost ochrany životního prostředí.

S hrdostí se firma ohlíží za dosaženými úspěchy a oceněními, ale neustále se snaží posunout ještě dál. Řídí se etickým kodexem a závazkem ke zlepšování života ve společnosti. Její odpovědný přístup k zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí je klíčem k dlouhodobé prosperitě.