Inovace pro lepší pracovní prostředí a fokus na spokojenost občanů města Litoměřice

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

Město Litoměřice si zakládá na zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů, proto zavedlo projekt LOKAL (Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky), jedná se o systém předávání a vyhodnocování inovativních aktivit zaměstnanců úřadu, které povedou ke zlepšování pracovního prostředí a k úspornějšímu provozu úřadu. Dále se věnuje podpoře jejich spokojenosti, pro zjištění současné spokojenosti vyžívá město osobní hodnotící pohovory a dotazníkové šetření v rámci kterého byly realizovány i tzv. fokusní skupiny. Vytváření vyváženého pracovního a osobního života zaměstnanců je pro město také velmi důležité, proto nabízí možnost využít služebních elektrokol i pro soukromé využití, možnost čerpání Home Office a 5 dní rekondičního volna.

Litoměřice aktivně podněcují k ochraně životního prostředí prostřednictvím vzdělávání – pořádají vzdělávací akce jak pro veřejnost, tak pro školy na sběrovém dvoře odpadů, spolupořádají akci „Ukliďme Česko“. Poskytují dotace na pořízení nádrží na dešťovou vodu, na pořízení solárního ohřevu vody, podporují elektromobilitu a současně se připravují fotovoltaické elektrárny na budovách města se zapojením veřejnosti. Dále město poskytuje poradenství v oblasti kompostování a vermikompostování.

Město aktivně pracuje na zvyšování transparentnosti úřadu, zapojení občanů do městských aktivit (např. Portál občana, participativní rozpočet, anketa „Srdcař Litoměřic“ – oceňuje významné počiny pro život ve městě), podpoře dlouhodobé prosperity a získávání ocenění za kvalitu poskytovaných služeb – město získalo 3. místo v anketě „Přívětivý úřad“ a ocenění Zlatý erb za webové stránky města.

„Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti, snažíme se přistupovat k veřejným finančním prostředkům hospodárně a efektivně a hospodařit s vědomím řádného hospodáře. Snažíme se chovat tak, abychom se nemuseli stydět před našimi následovníky a používáme selský rozum“, říká vedení města.