Ohleduplná obec Radovesice podporuje zaměstnance a společenskou angažovanost

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST: 

Obec Radovesice zapojuje zaměstnance do strategického plánování rozvoje obce a sleduje jejich spokojenost prostřednictvím ústních rozhovorů. Poskytuje nefinanční benefity v podobě vánočních dárků (knihy) a dbá o jejich odborný růst prostřednictvím školení. Stará se i o bývalé zaměstnance a zlepšuje bezpečnost práce pomocí uspořádání pracovišť a poskytování vitamínů. Dodržuje rovné příležitosti pro všechny a nabízí flexibilní pracovní dobu a společné akce pro vyvážení osobního a pracovního života zaměstnanců.

Obec také podporuje ekologické chování prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a občanů, včetně příměstských táborů, besed a vzdělávacích akcí. Využívá šetrné výrobky pro životní prostředí, například šetrná hnojiva a postřiky rostlin, a aktivně zapojuje veřejnost do čištění a obnovy přírody.

Dále zajišťuje transparentní řízení úřadu skrze webové stránky, sociální sítě a zveřejňování informací. Usiluje o zvýšení péče o občany prostřednictvím průzkumů spokojenosti a aktivní účasti občanů na rozhodování. Dlouhodobou prosperitu obce podporuje úsporami nákladů, inovacemi a komunitním plánováním. Obec získala též různá ocenění a to: Vesnice roku 2004 v ÚK (zvláštní uznání za citlivý přístup k úpravám veřejného prostranství), Vesnice roku 2018 v ÚK (diplom za budování zázemí pro kulturní a sportovní akce), Vesnice Ústeckého kraje roku 2016 (diplom za květinovou výzdobu v obci), Vesnice Ústeckého kraje roku 2017 (Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí).