Sociální, ekonomická a environmentální odpovědnost Dopravního podniku města Ústí nad Labem ve prospěch společnosti a planety

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST: 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem se zaměřuje na několik klíčových odvětví společenské odpovědnosti, která zahrnuje regionální, sociální, ekonomickou a environmentální odpovědnost. Snaží se aktivně podílet na rozvoji života občanů v daném regionu a zajišťuje dopravní obslužnost na různé kulturní, sportovní a volnočasové akce (např. dračí lodě, půlmaraton, run tour aj.). Pravidelně se účastní humanitárních akcí (povodně, tornádo na Moravě, válečný konflikt na Ukrajině, sbírky pro klokánek/dětské domovy aj.). Organizuje akce pro děti, a spolupracuje s nevidomými občany v rámci organizace SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR), neslyšícími či sluchově handicapovanými, dále také se školami a školkami.

Ve směru sociální odpovědnosti se firma zaměřuje na zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a podporuje jejich rozvoj a spokojenost. Pravidelně organizuje setkání s vedoucími a zaměstnanci, podporuje interní nápady a aktivity, a poskytuje různé benefity a podporu (mobilní telefon s tarifem, služební vozidlo, prostorné kanceláře), včetně finančních odměn, vzdělávacích kurzů a podpory v době nemoci či důchodu.

V oblasti ekonomické odpovědnosti firma sleduje transparentnost výročních zpráv a dalších dokumentů, dále dbá na dodržování zákonů, a zaměřuje se na vstřícnou komunikaci se zákazníky a podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby a sleduje náklady v rámci provozu.

Environmentální odpovědnost je pro firmu také důležitá, a proto se zaměřuje na třídění odpadu, využívání ekologických čistidel, instaluje solární panely na střechy budov a podporuje ekologickou dopravu. Snaží se tedy propagovat udržitelnost v běžném životě a realizuje projekty a akce (např. příprava výstavby pasivní budovy s FVE, tepelným čerpadlem a využitím dešťové vody; exkurze se zaměřením na ekologickou dopravu.

S ohledem na udržitelnost nových vozidel se firma zaměřuje na pořizování parciálních trolejbusů a aktivně pracuje na projektu vodíkové mobility s cílem nasadit 20 nových autobusů na vodíkový pohon. Díky diverzifikaci vozového parku jsou dieselové vozy nasazovány pouze ve výjimečných případech, což přispívá k minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí.