Zdravý životní styl je pro společnost Adient Czech Republic, s.r.o., odštěpný závod Roudnice nad Labem, prioritou

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST: 

Ve firmě je aktivní zapojení do regionálního rozvoje a podpora zdravého životního stylu běžnou praxí. Pravidelně organizují sportovní události, finančně podporují zaměstnance a to například proplácením startovného na sportovních či charitativních akcích. V rámci sponzorských aktivit podpořili několik sportovních organizací z regionu či přispěli na oslavu obce. Vánoce zpříjemňují Dětskému domovu v Litoměřicích a plní dětem jejich vánoční přání. Kromě toho poskytují školám exkurze.

Zaměstnanci mají možnost podávat návrhy na zlepšení, které firma aktivně projednává a realizuje. Průzkumy a osobní setkání slouží k monitorování jejich spokojenosti. Dále nabízejí nefinanční benefity pro zaměstnance, které zahrnují volno nad rámec zákonné dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a různé kulturní a vzdělávací akce. Firma podporuje odborný růst zaměstnanců prostřednictvím individuálních plánů a jazykových kurzů.

V této společnosti mimo to, že se aktivně snaží zlepšit bezpečnost práce, také nabízí bezplatné očkování a pořádají akce zaměřené na prevenci zdravotních problémů (např. týden zdraví, výzva „Hecni se“, fyzioterapeut na pracovišti). Zaměstnancům nabízejí speciální pracovní kalendář, flexibilní pracovní dobu a podporují vyvážení pracovního a osobního života. Informují veřejnost o své činnosti a dbají na transparentní řízení.

Péče o životní prostředí je pro společnost Adient prioritou. Aspekty životního prostředí pravidelně hodnotí a připravují řadu akcí, např. Zelená Roudnice, Zelená výzva, Monitoring energií, Úsporné perlátory pro všechny zaměstnance, Pojďme šetřit společně, Do práce na kole společně.

Snaha o společenskou odpovědnost vychází z dlouhodobé tradice a přesvědčení společnosti, že společný rozvoj, péče o zaměstnance a ohleduplnost k okolí jsou klíčem k udržitelnosti a prosperitě v oblasti.