Spokojenost obyvatel je pro Málkov na prvním místě

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

Město Málkov prokazuje svou sociální odpovědnost tím, že aktivně naslouchá a zapojuje zaměstnance do rozhodování a zlepšování pracovního prostředí. Poskytuje jim možnost vyjádřit své návrhy a podporuje týmovou práci. Dále se stará o jejich spokojenost a rozvoj a poskytuje benefity jako vstup do sportovních zařízení. Pořádá akce nejen pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, ale také pro všechny občany, např. Málkovská pouť, akce „Ulov, upeč a sněz“, Mikulášská/maškarní diskotéka, pálení čarodějnic, MDŽ a další. Takto se město snaží vytvářet prostředí podporující pracovní i osobní rovnováhu.
Město Málkov se zaměřuje na ekonomickou odpovědnost skrze transparentní zveřejňování informací na webových stránkách. Odpovědný přístup k občanům zahrnuje pravidelná setkání, snadný přístup k informacím a aktivní řešení stížností.