Bridge Academy, z.s. pomáhá bez rozdílu

Bridge Academy, z.s., organizace zaměřená na mimoškolní vzdělávání, aktivně přispívá k rozvoji života občanů v Ústeckém kraji. Snaží se podporovat děti z dětských domovů a speciálních škol. Spolupracuje s organizacemi jako jsou Chance4children a Woman4Woman.

Bridge Academy klade důraz na zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a podporuje jejich angažovanost v rámci organizace. Zaměstnanci mají možnost sdílet své nápady a názory prostřednictvím pracovního portálu, kde se pravidelně komunikuje v rámci skupin souvisejících s danou aktivitou. Zjišťování spokojenosti zaměstnanců probíhá pravidelnými dotazníkovými šetřeními a osobními pohovory, což umožňuje efektivní sběr zpětné vazby. Podporuje týmovou práci a komunikaci prostřednictvím neformálních akcí, kde se zaměstnanci scházejí a budují vzájemné vztahy. Organizace nabízí nefinanční benefity pro zaměstnance, které zahrnují stravenky a poukázky na školení, flexibilní pracovní dobu, náhradní volno za přesčasy a home office.

Dbají také na individuální přístup ke klientům. Komunikují s rodiči a dětmi formou dotazníkových šetření před, během a po absolvování kurzů. Otevřeně podporují zpětnou vazbu, umožňující zákazníkům sdělit své potřeby a připomínky. Zakládají si na transparentní komunikaci, protože věří, že právě ona vede k vyšší spokojenosti klientů.

Závazek k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí reflektují ve svých každodenních aktivitách – minimalizují tisk v administrativě, plně využívají elektronickou formu komunikace a zaměřují se na třídění odpadu. Cílem je snížit ekologický dopad činnosti a udržovat udržitelné postupy v provozu. Protože zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí považují za klíčové, věnují se také edukaci v toto směru. Pracují s dětmi na kroužcích, kde je učí, jak mohou chránit životní prostředí. Prostřednictvím projektů v Minecraftu podporují tvorbu udržitelných staveb a zvyšují povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí. Vzdělávají studenty středních škol prostřednictvím projektu Climate Rules, zaměřeného na téma změny klimatu.

Snahy a aktivity společnosti nezůstávají bez povšimnutí. Získali opakovanou podporu pro rodiče samoživitele, děti z venkova a rodiny s nadanými dětmi. Bridge Academy se pyšní také grantem od GE Moneta na rok 2023, zaměřeným na podporu dětí v dětských domovech a speciálních školách. Od nadace ORLEN Unipetrol obdrželi institut HRDÉHO partnera v rámci podpory vzdělávání pro Bridge Academy.